Nový projekt studia MAPPA

Ve středu 23. března došlo ke spuštění oficiálních stránek blíže nespecifikovaného projektu s názvem Juri!!! on Ice. Web nesl pouze informaci, že půjde o spolupráci mangaky Kubo Micuró, režisérky Jamamoto…

pokračovat ve čtení...