V horkých pramenech společně a nazí?

I když ani ve středoevropských zemích nejsou horké prameny nijak výjimečné, celkem určitě se v jejich počtu a popularitě nemůžeme srovnávat s Japonskem (údajně se na japonských ostrovech nachází přes 30 tisíc horkých pramenů a okolo 3 tisíc lázeňských resortů, v japonštině onsen).

Dříve byly nejrozšířenějším typem lázní konjoku, tedy lázně smíšené, v nichž, jak název napovídá, se koupali muži i ženy společně. Dnes už konjoku najdeme jen ojediněle, a to hlavně v odlehlých venkovských oblastech. Kromě toho se ale jsou ve většině středních a větších onsenů k dispozici soukromé prameny zvané kašikiri (v překladu doslova „rezervace“). To jsou malé bazénky, které si můžete zarezervovat pro sebe, malou skupinu osob nebo samozřejmě také pro koupel s vaším partnerem.

A vzhledem k popularitě lázní mezi Japonci vyvstávají jisté otázky. Jednou takovou je: „Od jakého okamžiku vztahu je v pořádku koupat se společně nazí?“ (Jen pro úplnost dodejme, že se zde jedná pouze o společnou koupel, a nikoliv o sex ve společné koupeli, protože jakýkoliv těsnější fyzický kontakt je i v kašikiri přísně zakázán.) Tímto problémem se zabýval i nedávný průzkum cestovní agentury Air Trip.

Jak je patrné z tabulky, panují na tuto otázku značně odlišné názory mezi pohlavími zvláště v začátcích „randění“. Zatímco více než čtvrtina japonských mužů (25,5 %) by neměla problém se do lázně „na Adama“ ponořit i se ženou, se kterou prozatím nechodí, ženy jsou v tomto směru výrazně zdrženlivější (6,5 %). Během prvního půlroku společného vztahu jsou pak názory mezi pohlavími v podstatě v rovnováze. Převaha žen svolných ke společné koupeli se pak projevuje až v kategorii vztahu delšího než 6 měsíců (22 % muži × 33,7 % ženy). Zajímavá je pak poslední kolonka výzkumu „jiná odpověď“, která bohužel není blíže rozvedena, ale dá se předpokládat, že zahrnuje především odpověď „nikdy“.

I když jsou ženy ze začátku vztahu v této otázce značně zdrženlivější, neznamená to, že by byly zcela proti návštěvě lázní i v počátečních týdnech společného chození. V doplňující otázce jich 17 % uvedlo, že nejsou proti návštěvě onsenu v prvním měsíci vztahu, pokud by se jednalo o koupel v bazénech klasicky rozdělených podle pohlaví.

 
Je otázkou, jaké by byly výsledky podobného průzkumu v České republice. U nás by ale takové šetření pravděpodobně nemělo příliš vypovídající hodnotu, protože v našich podmínkách v odpovídajícím počtu chybí podobná kategorie zařízení jako jsou japonské onseny a zvláště pak soukromé bazénky kašikiri.

zdroj:   Soranews24