Švédský Nejvyšší soud: „Obrázky nejsou dětská pornografie“

V polovině května jsme vás informovali o případu překladatele mangy souzeného ve Švédsku za to, že měl na svém počítači několik obrázků, které švédské autority označily za dětskou pornografii.

Švédské soudy nižší instance vynesly nepravomocný rozsudek, že překladatel Simon Lundström je vinen, ale případ se po odvolání dostal až k Nejvyššímu soudu, který nakonec uznal, že kresby by neměly být srovnávány se skutečnými fotografiemi dětí. „Kriminalizace držení kreseb by byla nadbytečná a vedla by k omezení svobody slova a šíření informací,“ odůvodnil soud svůj rozsudek.

Nejvyšší soud sice trval na tom, že i kresby jsou pornografickým zobrazením dětí, ale neměly by se dávat na roveň fotografiím skutečných dětí. Zároveň popíraje vlastní prohlášení prohlásil, že jeden z obrázků byl dostatečně realistickým na to, aby mohl být označen za dětskou pornografii. Soud ale nakonec nepožadoval žádný trest pro Lundströma za držení daného obrázku.

Překladatel zproštěný viny s viditelnou úlevou uvedl: „Samozřejmě se mi velice ulevilo, protože mně samotnému to velice usnadní život, ale zároveň jsem šťasten i za celé Švédsko. Musel bych přehodnotit své postoje ke Švédsku, pokud by se ukázalo být zemí, ve které jsou jisté představy trestné.“

Potěšen byl i jeho právník. „Je potěšující, že zvítězil zdravý rozum. Nejvyšší soud se skvělým způsobem probojoval formalitami, aby nakonec došel ke správnému rozhodnutí.“