Japonští mladí: raději smrt než být NEET

Podle statistik japonské policie se za poslední 4 roky až zdvojnásobil počet mladých lidí, kteří spáchali sebevraždu v reakci na vyhlídku, že by se mohli stát NEETy (Not in Education, Employment or Training – není student, pracující ani ve výcviku). Policie začala sbírat záznamy o tom, kolik mladých lidí spáchalo sebevraždu kvůli nedostatku pracovních příležitostí, v roce 2007, přičemž zaznamenala, že v roce 2011 se oproti roku 2007 zvýšil jejich počet o 250 % na 159.

Policie zjišťovala motivy sebevraždy rozhovory s pozůstalými a rozbory dopisů, které ukazují na to, že skutečný počet sebevrahů motivovaných strachem z NEETství je možná ještě vyšší.

Jako hlavní příčiny těchto incidentů se ukázala být finanční krize, živelné katastrofy i silný jen. Studenti, kteří dokončí studia, tak čelí v lepším případě nízkým platům, v horším pak dlouhému hledání práce, kterou si generace před nimi byly schopny zajistit už při studiích. Během toho získávají mladí lidé status NEETa. To je původně britské úřední označení bez jakéhokoliv příznaku, ale japonská média a společnost jej přetvořila na ultimátní urážku a ponížení. Lidé takto označení tak čelí pohrdání ze strany rodiny, přátel a vlastně celé společnosti. Navíc fakt, že člověk byl NEETem, může ovlivnit jeho šance najít si v budoucnu nějaké ucházející zaměstnání.

Pro Japonce se život dělí prakticky na tři fáze: projít peklem střední školy, najít si vhodnou universitu a pak jít pracovat. Universita je pro ně víceméně odpočinková fáze, ve které se zotavují ze střední školy a během jejíhož posledního ročníku si hledají zaměstnání. Mladí lidé ale poslední dobou nenaleznou slušné zaměstnání ani po škole, takže se z nich stávají podřadní sezónní dělníci, nebo NEETi, žijící v chudobě a potupě a v případě mužů i osamění.

A závěrem opět poznámka o 2chanu. Není překvapivé, že NEET komunita na 2chanu nechápe, proč by někdo volil smrt místo toho, aby se k ní připojil. Ti lépe situovaní však tvrdí, že dřít v mizerně placených nestálých zaměstnáních celý život je určitě lepší, než se stát NEETem, který jen sleduje anime a trollí na 2chanu. (Jak se tam jejich komentáře, které často vypadají jako troll, dostaly, ponechme stranou.)

Smrt je určitě lepší než být NEET!

Proč jsou Japonci tak posedlí tím, co si o nich ostatní myslí?

Pro vysokoškoláka je asi smrt vážně lepší než žít jako NEET.

Je těžké mít tolik hrdosti.

Zabít se kvůli tomu, že nemůžu najít práci, je kokotina. Vykašlete se na vaše vymývání mozků a podívejte se do ostatních rozvinutých zemí. Můžete si změnit hodnotový žebříček!

Zachovali si čest a pýchu lidských bytostí. Moudrý člověk zahnaný do kouta zvolí smrt raději než být NEET.

NEETi nemají ani odvahu zemřít!