Rande, polibky a sex mezi mladými Japonci ve statistikách

Není žádné tajemství, že jsou Japonci konzervativní, tráví v práci spoustu času a mají jednu z nejnižších porodností na světě. Jak si v tomto směru ale stojí nová generace lidí, která právě studuje nebo vychází ze škol? Je zde patrný posun a uvolnění, nebo si Japonsko bude muset na změnu ještě nějaký čas počkat?

Pojďme se podívat na statistiku, kterou na základě průzkumů opakovaných každých šest let vede Japonská asociace pro sexuální vzdělávání. První šetření se uskutečnilo v roce 1974 mezi studenty vysokých a vyšších středních škol a od roku 1987 jsou oslovováni i žáci nižších středních škol. Otázky jsou naprosto jednoduché:
1) Byli jste někdy na rande?
2) Políbili jste někdy někoho?
3) Měli jste někdy sex?

Loňského (prozatím posledního) průzkumu, jehož výsledky byly před pár dny zveřejněny, se zúčastnilo 13 000 studentů, což je i v rámci Země vycházejícího slunce solidní vzorek.

Nejprve se podívejme na vysokoškoláky, tedy studenty ve věku 19-22 let. Ve všech třech kategoriích je jasný nárůst až do roku 2005. Nejdramatičtější změna je v oblasti sexu, kde mělo v roce 1974 sexuální zkušenost pouhých 11 % žen oproti 62,2 % v roce 2005. Ještě překvapivější je ale pokles na 36,7 % v loňském roce, čímž se dostáváme někam na úroveň počátku 90. let. A výrazně lépe na tom nejsou ani muži. Křivky polibků a schůzek mají průběh podobný, i když ne tak dramatický. V souhrnu lze tedy říct, že i když se dříve mladí spolu scházeli, k následnému polibku, nebo dokonce sexu, vedla výrazně delší cesta než dnes. Statistika bohužel nezohledňuje jednotlivé vztahy (tedy rande-polibek-sex se stejným partnerem) a nemůžeme tak tvrdit něco o 78% šanci na sex po schůzce v případě mužů v roce 2005 (80,2 % rande; 63 % sex -> (63 ÷ 80,2) × 100 = 78,6 %). Ještě zmiňme, že ve všech třech kategoriích mají procentuálně navrch muži (více schůzek, polibků i sexu).

U studentů vyšších středních škol, tedy kompletně nezletilých (plnoletost je v Japonsku od 20 let, ale s hranicí sexu je to složitější), to s polibky a sexem vypadá podobně jako u jejich starších vrstevníků, i když procenta jsou celkově nižší. Randění zaznamenalo na přelomu 90. let menší propad v popularitě, ale rok 2005 byl i v této skupině maximem pro všechno. Z hlediska budoucího vývoje porodnosti by se dala pozitivně chápat vyšší aktivita dívek ve všech kategoriích (zde mají více schůzek, polibků i sexu ženy), což je ale bohužel nepříliš průkazné vzhledem k tomu, že po šesti letech už mívají navrch muži (fakticky studenti vyšších středních škol v roce 2011 odpovídají vysokoškolákům v roce 2017).
Studenty nižších středních škol asi nemá příliš cenu rozebírat, i když tabulku a graf přikládáme.

Co říci závěrem? Svět i společnost se mění, dalo by se říct, že poměry se uvolňují. V Japonsku se to ale zatím bohužel moc neprojevuje, spíše naopak. Snad s tím rychle něco udělají, nebo budou pro naše vnoučata anime a mangy už jen historickou záležitostí.

zdroje:   SoraNews24,  JASE