Anime tvoří 77 % japonského televizního exportu

Japonské ministerstvo pro vnitřní záležitosti a komunikaci nedávno zveřejnilo novou studii s názvem „Analýza stavu šíření vysílaného obsahu do zahraničí“. Pokud ovládáte japonštinu, můžete se zde dočíst, jak se dařilo exportu japonského obsahu do zahraničí v roce 2016. Nicméně pokud japonsky neumíte, nemusíte zoufat, neboť na nejzajímavější čísla ze studie se podívá tento článek.

Na prvním grafu si můžeme všimnout, že nejvíce příjmů plyne z prodeje práv na prodej zboží, tedy věcí (plakátů, figurek, …) s tematikou konkrétních značek. Na druhém místě jsou práva na televizní vysílání a licence na streaming jsou až na místě třetím. Ten je ovšem v posledních letech na vzestupu, příští rok tedy lze čekat, že si druhé a třetí místo své pozice vymění.

Čtenáře asi nepřekvapí, že největším japonským mediálním vývozním artiklem je anime, které tvoří přes 3/4 exportu. Zajímavostí pak je, že různé televizní estrády se na exportu podílí víceméně stejně jako televizní dramata.

Co se týče cílové oblasti exportu, je naše Evropa až na třetím místě. Severní Amerika se zasloužila o trojnásobek co my, nicméně pořád to je relativně malý podíl oproti zbytku Asie. Ministerstvo pro vnitřní záležitosti a komunikaci každoročně sbírá data prostřednictvím e-mailových dotazníků, přičemž data v této studii byla složena z odpovědí 147 respondentů. Počet respondentů se ministerstvo snaží rok od roku rozšiřovat, aby data byla přesnější. Podle odhadu ministerstva se export v roce 2016 vyšplhal až na 50 miliard jenů (cca 10 miliard českých korun), což je o pětinu více, než je zmapováno prostřednictvím dotazníků.

zdroj:   ANN