neurocam – nový projekt od neurowear

ngJe tomu už více jak dva a půl roku, co tehdy čerstvě založená japonská společnost neurowear ukázala světu necomimi, kočičí ouška ovládaná mozkovými vlnami nositele. Od té doby vzešlo z její dílny hned několik podobně orientovaných nápadů, z nichž asi nejzajímavější byl projekt šippo. Jedná se o ocásek, který se pohybuje opět na základě mozkových vln svého nositele, a dokonce se umí synchronizovat s pohyby necomimi. Ocásek navíc dokáže komunikovat s mobilní aplikací neuro tagging map, která zaznamenává všechny pozitivní/negativní emoce nositele šippo do mapy. Na rozdíl od necomimi se šippo do masové výroby však nedostal.

Zatím nejnovějším počinem společnosti neurowear je neurocam. Cílem neurocam je zaznamenávání momentů, které mozek nositele vyhodnotí jako zajímavé nebo příjemné. Algoritmus, který takovéto momenty rozpoznává, vyvinul ve spolupráci s neurowear profesor Micukura z Univerzity Keio. Úroveň zájmu je vyjádřena na stupnici 0 – 100, přičemž při přesáhnutí 60 spustí neurocam automaticky záznam. Ten se ukládá do pětivteřinových klipů ve formátu GIF opatřených časem a lokací jejich pořízení. Ty lze následně prohlížet v albu, popřípadě je sdílet na Facebook. Záznam samozřejmě lze pořizovat také manuálně. Jako asi jediný zápor neurocam se zatím jeví neohrabanost prototypu tohoto zařízení. Záznam i ukládání totiž probíhá pomocí iPhonu, který má nositel připnutý v náhlavní soupravě.

zdroj:   neurowear