Zavedení otaku encyklopedie a ukončení fansubu

Jak název praví, rozhodli jsme se ke dnešnímu dni dát do oběhu naši malou encyklopedii. Po měsíční práci na obsahu jsme usoudili, že případní zájemci snad již budou mít dostatek teoretických i praktických ukázek, jak tvořit články, a proto ji není třeba déle „schovávat“. Byť v současnosti není editace a zakládání článků podmíněna registrací, při návalu spambotů by se tato skutečnost mohla změnit. Každopádně lidé mající účet na zdejším webu se nemusí registrovat a bude jim stačit pouze klasické přihlášení. I my budeme samozřejmě dále pracovat na rozšiřování obsahu, navíc se wiki pomocí infoboxů pokusíme propojit i se současnými novinkami. Bohužel se však, jak již to v naší komunitě bývá, na předchozí prosbu o pomoc ve formě editorské práce neozvalo příliš mnoho jedinců, a to platí i o práci redaktorské. Tímto bychom tedy rádi vyjádřili díky lidem, kteří se k nám zatím připojili, a doufáme, že naše spolupráce bude plodná.

Dalším bodem této novinky je již o něco smutnější oznámení, které se týká projektu hodnocení českých fansubů. Jak jste si sami mohli všimnout, od velkého náporu článků na konci srpna projekt spíše skomíral. Pro nedostatek zájmu ze strany recenzentů jsme nuceni tento projekt zastavit, takže na adrese již kromě naštvaných komentářů pravděpodobně nečekejte žádnou další aktivitu. Pokud by se však objevil nějaký zájemce o psaní článků s dostatečnou znalostí požadovaných jazyků, uvažovali bychom o znovuzrození tohoto projektu.