S mahou shoujo proti kriminalitě

Žánr Mahou Shoujo si po prvním Nanoha filmu a zejména po nedávné Madoce opět začíná získávat nemalou oblibu. Svědčí o tom i tento plakát vydaný městem Matsudo v prefektuře Chiba na podporu akcí sloužících kriminální prevenci. Město se v této věci obrátilo na výtvarníka Nanaroku (jeho účet na serveru pixiv), zda by pro Den nulové kriminality (volný překlad) nemohl nakreslit něco, co by mladé lidi v tomto druhu prevence motivovalo. A tak Nanaroku stvořil plakát s policejně laděnou mahou shoujo (viz úvodní obrázek).

Město tento plakát nechalo vylepovat na policejních stanicích, v občanských centrech, tělocvičnách a na dalších obecních místech. Den nulové krimality připadá v Matsudo na patnáctého každého měsíce, přičemž další cílená prevenční kampaň proběhne v odobí od 20. 7. do 31. 7. tohoto roku.